Oznámení z valné hromady České unie boxerů profesionálů

Dne 3. 10. proběhla valná hromada České unie boxerů profesionálů za účasti všech členů vedení. Nikdo z veřejnosti, boxerů, či manažerů nereagoval na pozvání a neprojevil zájem o účast na jednání.


Rádi bychom Vás s předstihem informovali o projednaných změnách.

Již více let bylo uvažováno o aktualizaci ceníku. Předešlé ceny zde byly více než 10 let. S ohledem na nutnost rozvoje spolku, na rozšíření aktivit, na účast na mezinárodních jednáních EBU i dalších světových organizací, na školení rozhodčích a podobně, bylo již nutné ceny lehce zvýšit. Tak aby příjmy spolku rostly a ČUBP tak měla větší finanční zázemí pro rozvoj profesionálního boxu na našem území.

Nový ceník byl tedy nastaven od 1. 12. 2020 následovně:

1. Licence ČUBP jsou vydávány vždy na kalendářní rok, tedy s platností do 31. 12. daného roku.
- boxer 1.200,- či při vydání po 1. 7. 800,- a jednorázová licence 400,-
- trenér 1.200,- či při vydání po 1. 7. 800,- a jednorázová licence 400,-
- sekundant 800,- či při vydání po 1. 7. 600,- a jednorázová licence 100,-
- promotér 5.000,-
- manažer 3.000,-
- rozhodčí 1.500,-
- startovní povolení do zahraničí zůstává dle platného ceníku

2. ceník poplatků pro promotéry
- administrativní poplatek za akci činí 3.000,-
- supervizor 7.000,-
- rozhodčí 3.000,-
- poplatek za titulový souboj o titul ČUBP 15.000,- (včetně pásu šampiona)
- poplatek za titulový souboj o mezinárodní titul ČUBP 10.000,- (včetně pásu šampiona)
- poplatek za jiné titulové souboje na akci 6.000,- za zápas

Nominaci rozhodčích na akci po konzultaci s promotérem schvaluje vedení ČUBP. Pro akce s celkovým počtem do 12 kol stačí 1 rozhodčí (2 či 3 duely). Pro max. 5 zápasů a max. 24 kol stačí 2 rozhodčí (zápasy o max. počtu 6 kol). Pro vícekolové zápasy je nutno mít 4 rozhodčí. Výjimky může udělit ČUBP na základě žádostí a po projednání. 

Na akci může rozhodovat rozhodčí pouze jeden druh bojového sportu. Není umožněno, aby jeden rozhodčí posuzoval například souboje v K1, thajském boxu a také i boxu. Je nutné, aby se rozhodčí na jedné akci soustředil pouze na jeden sport.

Každý boxer musí mít svého manažera, který za něj vyjednává zápasy, jedná s promotérem i s ČUBP. Není povoleno, aby boxer samotný jednal s ČUBP třeba směrem k vydávání startovních povolení a podobně. Kontakt musí probíhat pouze ze strany manažerů, případně promotérů. Manažer může zaštítit neomezené množství boxerů. 

Pro vydání licencí boxera je nutné doložit zdravotní prohlídky potvrzující možnost provozování vrcholového sportu (prohlídka od sportovního lékaře, MRI/MRA, oční, zátěžový test, HIV a žloutenky) a souhlas se světovým antidopingovým kodexem.

Na každý titulový souboj od 1.1.2021 musí promotér objednat dopingovou kontrolu, zajistit rozbor vzorků a výsledky odběrů nechat zaslat na ČUBP.

Startovní povolení do zahraničí nebude nově vydáváno boxerům, kteří mají poslední 3 duely prohrané před limitem, či mají posledních 5 a více duelů prohraných a jejich bilance proher před limitem je 40% a více. Toto pravidlo je zaváděno z důvodů, aby na naše boxery nebylo v zahraničí pohlíženo jako na nekvalitní sportovce.

Doufáme, že kroky vedení jsou srozumitelné a pochopitelné. Jednáme tak v zájmu rozvoje profesionálního boxu a v zájmu dobrého jména našich sportovců v zahraničí.

za ČUBP Lukáš Konečný, generální sekretář