Pravidla

PRAVIDLA BOXU ČESKÉ UNIE BOXERŮ PROFESIONÁLŮ (dále ČUBP)
 

Pravidla ČUBP ke stažení v PDF


 

Článek 1 – Ring

1.1 Prostor ringu tvoří čtvercová plocha o délce strany minimálně 5,5 metru a maximálně 7,3 metru – tyto vzdálenosti se počítají mezi provazy.

1.2 Podlaha má být z pevného materiálu, řádně provedená, a měla by přesahovat za provazy minimálně o 0,6 metru na všech stranách. Na podlaze musí být položena silná a pevná plachta, pod níž je umístěn plstěný podklad o minimální tloušťce 1,5 cm a maximální tloušťce 2,5 cm jako ochrana při pádu. Plst by měla krýt ring ze všech stran včetně vnějšího pláště ringu. Upevnění provazů v rozích a pružící rohové sloupky by měly být přiměřeně chráněny čalouněním.

1.3 Vnitřní plocha ringu musí být ohrazena čtyřmi řadami silných provazů o minimálním průměru 3 cm a maximálním průměru 5 cm, které jsou obaleny měkkým a hladkým materiálem o který se boxeři nezraní. Tyto provazy by měly mít vzdálenost od rohových míst alespoň 0,3 m a měly by být rovnoměrně rozmístěny do výšky 1,3 m od podlahy. Z každé strany mají být tyto čtyři provazy svisle spojeny pásy na dvou místech ve vzdálenosti jedné třetiny celkové délky strany, měřeno od konce provazu.


 

Článek 2 - Rukavice

 2.1 Rukavice i ochranné obvazy musí odpovídat typu uznanému ČUBP a mají být zajištěny pořadatelem na jeho náklady. 4 páry stejných rukavic musí být odevzdány ke kontrole dohlížiteli při kontrole váhy.

2.2 Rukavice používané v České republice mají odpovídat schválenému typu upevnění palce a mají vážit osm uncí u kategorie muší váha až do kategorie

- 2 -

lehká střední váha včetně a deset uncí ve všech ostatních hmotnostních kategorií. Na zadní straně zápěstí mají být připevněny šňůrky.

2.3 Jedinými typy ochranných obvazů jsou bandáže, nebo tejpovací pásky, které nesmí být srolovány, nýbrž omotány kolem ruky naplocho a nesmějí být přetaženy přes boxerovy klouby.

2.4 Dohlížitel a ringový rozhodčí zápasu zkontrolují bandáže obou soupeřů nejdéle jednu hodinu před zahájením zápasu a každou z nich označí svým podpisem. Rukavice si boxeři nasadí před dohlížitelem, nebo ringovým rozhodčím zápasu, který se podepíše na pásku obou rukavic . V případě jakýchkoli pochybností o velikosti pásky a bandáže rozhoduje ringový rozhodčí.

2.5 Pod rukavicemi není dovoleno nosit nic kromě povolené bandáže a obvazu.  


 

Článek 3 – výstroj boxera

3.1 Boxeři boxují bez dresu, jen v trenýrkách a celkově mají být upraveného zevnějšku. Vousy mohou nosit jen se souhlasem rozhodčího.

3.2 Pod trenýrkami musí všichni boxeři nosit suspenzor.

3.3 Boxerské boty mají být pružné, s hladkými podrážkami bez hřebíků či výčnělků. Ani podrážky ani patní výztuhy nesmějí být z tvrdého materiálu.

3.4 Pokud se v průběhu kola uvolni šňůrka rukavice , tkanička na botě, nebo nastane jiné poškození výstroje boxera, rozhodčí boj přeruší a pokynem „Time“ zastaví odečet času kola. Příslušné tkaničky zaváže, nebo jinak zajistí odstranění nedostatků. Po tuto dobu vykáže soupeře do neutrálního rohu a ten tam musí zůstat do povelu ringového rozhodčího k pokračování zápasu.

3.5 Je povoleno jen přiměřené množství bílé vazelíny (je stanoveno rozhodčím), na obličej ani jinou část těla není povoleno aplikovat žádnou


 

- 3 -

mastnou látku. V souladu s článkem 22) je aplikace jakékoliv jiné látky na jakoukoliv část boxerova těla bezpodmínečně zakázána.

3.6 Během zápasu může boxer pít pouze čistou nesycenou vodu.

3.7 Každý boxer musí v průběhu zápasu stále nosit chránič zubů. Pro všechna titulová utkání musí mít boxer k dispozici dva chrániče zubů.


 

Článek 4 – Váhy a délka zápasu

 4.1 Hmotnostní kategorie :

Muší -Flyweight do 50,802 kg = 112 liber

Bantamová -Bantamweight do 53,425 kg = 118 liber

Super Bantamová - Super Bantamweight do 55,338 kg = 122 liber

Pérová - Featherweight do 57,152 kg = 126 liber

Super Pérová - Super Featherweight do 58,967 kg = 130 liber

Lehká - Lightweight do 61,237 kg = 135 liber

Super Lehká - Super Lightweight do 63,503 kg = 140 liber

Welterová - Welterweight do 66,678 kg = 147 liber

Lehká střední – Ligh Middleweight do 69,853 kg = 154 liber

Střední - Middleweight do 72,574 kg = 160 liber

Super střední - Super Middleweight do 76,205 kg = 168 liber

Polotěžká - Light Heavyweight do 79,378 kg = 175 liber

Křížová - Cruiserweight do 90,719 kg = 200 liber

Těžká - Heavyweight přes 90,719 kg = přes 200 liber


 

- 4 -

4.2 Zápasy o titul Mistra České republiky a Mezinárodního mistra ČR musí být deseti kolové po třech minutách pro každé kolo s minutovou přestávkou a kontrola hmotnosti musí být provedena 24 hodin před zápasem. Kalibrovaná váha musí být boxerům k dispozici dvě hodiny před oficiálním vážením. Čas, kdy dojde ke kontrole hmotnosti, určí pořadatel. Vyzyvatel se váží první. Boxeři se váží bez trenýrek. Kontrolu hmotnosti provádí dohlížitel, nebo ringový rozhodčí zápasu. U jiných, netitulových zápasů, či večerů je počet kol stanoven pořadatelem zápasu, nebo dohodou promotérů.

4.3 Boxer, jehož hmotnost nevyhoví stanovené hmotnostní kategorii pro zápas, má dvě hodiny na to, aby docílil odpovídající hmotnosti. Během dvou hodin má být boxer znovu zvážen kdykoliv, kdy o to projeví zájem. V takové situaci zůstane boxer pod dohledem dohlížitele a nesmí použít saunu. Pokud boxer během stanovených dvou hodin nedocílí odpovídající hmotnosti, je stanoveno následovně:

(a) pokud je to mistr, kdo překračuje hmotnost, a zápas prohraje, pak bude vyzyvatel prohlášen za mistra;

(b) pokud je to mistr, kdo překračuje hmotnost, a zápas vyhraje, pak bude titul prohlášen za uprázdněný;

(c) pokud je to vyzyvatel, kdo překračuje hmotnost, mistr si ponechá titul bez ohledu na to, kdo vyhraje či prohraje.

4.4 Přesné hmotnosti boxerů se vyhlásí v ringu bezprostředně před zápasem.

4.5 Při kontrole hmotnosti musí proběhnout také lékařská prohlídka, při které se lékař, schválený ČUBP, provádějící tuto prohlídku, musí ujistit, že boxeři jsou z lékařského hlediska způsobilí boxovat.


  

Článek 5 – Sekundanti

5.1 Počet sekundantů nesmí být vyšší než čtyři. Pro potřeby tohoto článku se sekundantem rozumí všechny osoby, které boxerovi asistují během průběhu zápasu.

- 5 -

5.2 Před každým zápasem se vrchní sekundant, který bude asistovat v boxerově rohu, představí ringovému rozhodčímu. Sekundanti musí poslouchat pokyny ringového rozhodčího. Během jednotlivých kol musí být sekundanti zticha, nesmějí nijak pomáhat ani radit boxerovi, kterému sekundují, a nesmějí také vstupovat do ringu. Jakákoliv porušení tohoto článku nebo některého z ostatních pravidel boxu ze strany sekundantů může způsobit diskvalifikaci boxera.

5.3 Vrchní sekundant, který se v průběhu zápasu rozhodne stáhnout boxera ze zápasu, musí vhodit do ringu ručník. Nesmí to ale učinit, když je boxer na zemi a rozhodčí jej odpočítává.


 

Článek 6 – Dohlížitel

6.1 Dohlížitele jmenuje na každý zápas Rada ČUBP. Dohlížitel má být člen Rady ČUBP nebo má být uveden na seznamu dohlížitelů, který Rada ČUBP za tímto účelem zřídí.

6.2.1 Dohlíží na průběh zápasu a zajišťuje, jak jen může, aby účastníci zápasu vyhověli všem, pravidlům a regulím ČUBP .

6.2.2 Spolupracuje a koordinuje všechny dotčené funkcionáře ještě před zápasem.

6.2.3 Kontroluje lékařské zprávy, úroveň zdravotnického zabezpečení pro borce i diváky, má právo vznášet požadavky na promotéra a další organizátory v zájmu bezpečnosti borců a diváků.

6.2.4 Provádí a zapisuje výsledky oficiálního vážení, provádí kontrolu bandáží a nasazování rukavic před titulovými zápasy ve spolupráci s ringovým rozhodčím zápasu.

6.2.5 Shromažďuje a uchovává hodnocení bodových rozhodčích po každém kole u titulového zápasu; po konci zápasu potom u netitulových aj. zápasů.

6.2.6 Sděluje konečné hodnocení bodových rozhodčích po skončení zápasu oficiálnímu hlasateli.

- 6 -

6.2.7 Navrhuje vyvození sankcí při zjištění nedostatků proti regulérnosti zápasu.

6.2.8 Rozhoduje o snížení, nebo odebrání odměny diskvalifikovaného boxera.

6.2.9 Po skončení zápasu zpracovává zprávu o zápasu a její kopii doručuje do 2 dnů Prezidentovi ČUBP.


 

Článek 7 – Inspektoři (titulových zápasů ČUBP)

7.1 ČUBP jmenuje 2 inspektory, kteří budou sedět v obou rozích a budou odpovídat za to, že vše bude probíhat podle zásad a regulí ČUBP. V případě potřeby budou spolupracovat s dohlížitelem.


 

Článek 8 – Ringový rozhodčí

 8.1 Ringového rozhodčího pro každý zápas jmenuje ČUBP.

8.2. Ringový rozhodčí je jedinou osobou oprávněnou: řídit zápas, kvalifikovat počítání boxera, udělit trestné body za úmyslné, či neúmyslné fauly a za jiné nesportovní, či jinak nepřípustné jednání, rozhodovat o způsobilosti boxera pokračovat v zápase, přerušovat a ukončit zápas. Počty udělených trestných bodů jednotlivým boxerům oznamuje bodovým rozhodčím.

8.3 Před zahájením zápasu navštíví ringový rozhodčí s dohlížitelem oba boxery v jejich šatnách a poučí je podle svého uvážení o tom, co je nezbytné pro správný průběh zápasu. Ve spolupráci s dohlížitelem provádí oficiální vážení, kontrolu bandáží a nasazení rukavic.

8.4 V ringu, bezprostředně před zahájením zápasu, povolá rozhodčí oba boxery do středu ringu pro sdělení závěrečných pokynů, vyzve je, aby si podali ruce, a zahájí box, jakmile uslyší zvuk gongu. Boxeři si také podají ruce před zahájením posledního kola.


 

- 7 -

8.5 Ringový rozhodčí také může bez předchozího upozornění diskvalifikovat jednoho z boxerů, nebo i oba dva, za jakékoliv porušení těchto pravidel ze strany boxerů či jejich sekundantů, nebo za jakýkoliv čin, který podle svého uvážení uzná nepřípustným.

. 8.6 Ringový rozhodčí může zápas ukončit, pokud se mu bude zdát, že jeden z boxerů svými schopnostmi příliš převyšuje soupeře, nebo není schopen v zápase za žádných podmínek pokračovat.

8.7 Zápas nelze přerušit z důvodů ztráty, nebo vyplivnutí chrániče zubů. Pokud boxer z jakéhokoli důvodu ztratí chránič zubů, ringový rozhodčí mu podle vlastního uvážení umožní, aby si ho v nejbližší vhodný okamžik opět nasadil. Ringový rozhodčí je povinen využít svoji autoritu a zabránit boxerům v úmyslném vyplivnutí chrániče zubů. V této souvislosti může rozhodnout o odebrání bodů.

8.8 Ringový rozhodčí musí za všech okolností zabránit tomu, aby byl boxer udeřen v době, kdy se nemůže bránit.

8.9 Během zápasu může ringový rozhodčí zcela podle své úvahy interpretovat tato pravidla nebo řešit jakoukoliv jinou situaci.

8.10 V případě nejasnosti, může ringový rozhodčí před svým rozhodnutím konzultovat vzniklou situaci s bodovými rozhodčími a dohlížitelem

8.11 Rozhodnutí rozhodčího je konečné a není proti němu odvolání.


  

Článek 9 – Časoměřič

 9.1 Povinností časoměřiče je přesně měřit dobu tří minutových kol a jedno minutové přestávky. V případě, že pronese ringový rozhodčí pokyn „time“, časoměřič zastaví měřený čas kola, sleduje délku přerušení a po pokynu box prodlouží dobu kola přesně o čas přerušení.

9.2. Povinností časoměřiče je zaznamenávat počet vteřin, během kterých je boxer počítán, a zobrazovat odpočet ve vteřinách takovým způsobem, že jej ringový rozhodčí může vidět i slyšet. V případě „knock down“ musí uplynout

- 8 -

asi jedna vteřina od doby, kdy je boxer uznán „dole“, než časoměřič pronese slovo „jedna“.

9.3 Pokud dojde k ukončení zápasu v průběhu kola, nahlásí časoměřič ringovému rozhodčímu přesný čas ukončení zápasu a ten je oznámí bodovým rozhodčím pro upřesnění zápisu do výsledkové karty. 


 

Článek 10 – Oficiální lékař

10.1 Pro titulové zápasy jmenuje ČUBP lékaře, který má kvalifikaci k poskytování resuscitace a dýchání z plic do plic, aby byli stále v pohotovosti vedle ringu. Rozhodčí jej může povolat, pokud je zapotřebí lékařské rady, nebo z jiného důvodu souvisícího s lékařstvím.

10.2 Jmenovaný lékař může o své vlastní vůli zasáhnout v době minutového odpočinku mezi dvěma koly, vyšetřit boxera v rohu a nahlásit rozhodčímu takový zdravotní stav, který by boxerovi mohl způsobit vážné nebezpečí, anebo může doporučit rozhodčímu, aby byl zápas přerušen.


 

Článek 11 – Rozhodování

11.1 Výsledek boxerského zápasu může mít následující podobu:

11.1.1 vítězství na body (z rozhodnutí většiny soudců);

11.1.2 vítězství KO, (knock out) ;

11.1.3 vítězství z důvodu stažení boxera ze zápasu TKO (technical knock out);

11.1.4 vítězství z důvodu že rozhodčí přeruší zápas TKO ;

11.1.5 vítězství z důvodu odstoupení pro zranění- RTD (referee technical decision);

11.1.6 vítězství z důvodu diskvalifikace;


 

- 9 -

11.1.7 nerozhodný výsledek (na základě rozhodnutí většiny bodových rozhodčích a v případě 3 rozdílných hodnocení;

11.1.8 nerozhodnutý zápas - v případě souběžného odpočítání boxerů;

11.1.9 neplatný zápas -speciální verdikt ringového rozhodčího vynesený v případě přerušení zápasu z důvodu vrcholné nutnosti (např. vážné poškození ringu, bouře při zápasech pod širým nebem, vběhnutí více lidí do ringu apod.). V takovém případě se status obou boxerů nemění.


 


 

Článek 12 – Bodový rozhodčí

 12.1 Pro hodnocení boxerů v každém kole musí bodový rozhodčí použit desetibodový systém hodnocení (Systém MUST-ten points). Body musí být uděleny za všechna kola, včetně nedokončených.

12.2 ČUBP jmenuje pro každý zápas tři bodové rozhodčí.

12.3 Tři bodoví rozhodčí po každém kole zapisují hodnocení obou boxerů v souladu se zásadami obsaženými v článku 8), 11) a 12), do výsledkové karty, kterou odevzdávají po ukončení každého kola ringovému rozhodčímu a ten ji předává dohlížiteli. U netitulových zápasů se výsledková karta odevzdává ringovému rozhodčímu a předává dohlížiteli až po skončení posledního kola.

12.4 V případě netitulových, vložených a jiných zápasů, či večerů, může úkoly bodového rozhodčího plnit ringový rozhodčí jako jediný a samostatně tak rozhodnout o vítězi zápasu.


  

Článek 13 – Hodnocení zápasů

 13.1 Body se udělují za přesnost, čistotu a tvrdost úderů čelní částí rukavice libovolnou rukou do jakékoliv přední či boční části hlavy či těla nad pás soupeře (pás je pomyslná čára napříč tělem na úrovni horní části pánevních kostí). Dále body za „obranu“ – vyhýbání se úderům, bránění se, uhýbání do   

- 10 -

stran, unikání. Za situace, kdy jsou soupeři úderově rovnocenní, získá většinu bodů ten z boxerů, který má lepší „styl“, „zručnost“ a „účinnost“ – úspěšné útočné či obranné pohyby.

13.2 Zápasy v boxu se hodnotí následovně:

13.2.1 Tři bodoví rozhodčí udělí 10 bodů na konci každého kola lepšímu z obou boxerů a 9 bodů udělí soupeři horšímu. Jestliže na konci kola získají boxeři stejný počet bodů, oběma z nich se zapíše 10 bodů. Pokud je to jen trochu možné, neměli by boxeři v daném kolem získat stejný počet bodů. Převyšuje-li boxer dominantně svého soupeře ve všech směrech, může bodový rozhodčí výjimečně odebrat horšímu boxerovi bod navíc a kolo by tak skončilo 10:8.

13.2.2 Od tohoto bodového základu, bodový rozhodčí provádí odečet a zápis minusových bodů jednotlivým boxerům v souvislosti s počítáním, nebo udělenými trestnými body, které mu ringový rozhodčí nahlásí.

13.2.3 Pokud je boxer počítán, je mu odečten jeden bod za každý „knock down“ v kole. Pokud jsou v jednom kole počítání oba boxeři, jejich minusové body se navzájem vyruší.

13.2.4 Pokud je boxer veřejně napomínán, je mu odečten počet bodů, který ringový rozhodčí nahlásí. Pokud jsou v jednom kole veřejně napomínání oba boxeři, jejich minusové body se navzájem vyruší.

13.2.5 Bodové hodnocení za každé kolo se provádí bezprostředně a zapíše se inkoustem nebo nesmazatelnou tužkou do příslušné výsledkové karty. Na tomto hodnocení již nelze nic měnit ani doplňovat.

13.2.6 Vítězem se stává ten boxer, který získal ve svůj prospěch více bodů u většiny rozhodčích. V případě, že zápas o uprázdněný titul skončí nerozhodně, bude domluven opakovaný zápas, který se uskuteční ve zkrácené době.

13.2.7 Všechny výsledkové karty vyplněné podle výše uvedených pokynů se musí přiložit ke zprávě pro ČUBP, vyhotovené dohlížitelem.


   

- 11 -

Článek 14 – Mezinárodní boxerský jazyk

14.1 V České republice, kde se boxuje podle pravidel ČUBP, může ringový rozhodčí v průběhu zápasu použít pouze následujících pět příkazů:

(1) „Stop“, (2) „Box“, (3) „Break“ (od sebe), (4) „Time“ (čas), a (5) „jméno boxera“ (vyslovení jména boxera znamená, že se dopustil chyby, např. nedovolený úder, držení …apod.).

14.2 Ringový rozhodčí odpočítává borce v angličtině, nebo češtině-pokud oba boxeři rozumí česky.

 

Článek 15 – Příkaz „Break“ ( od sebe)

15.1 Oba boxeři se vzájemně drží;

15.1.1 Jeden z boxerů drží protivníka a brání mu v boxování;

15.1.2 Boxeři jsou opřeni o sebe a neboxují, nebo boxují, ale příliš se nesnaží;

15.2 Po vydání příkazu „Break“ ( od sebe) musí boxeři od sebe okamžitě odstoupit a zřetelně učinit krok zpět.

15.3 Pokud je to možné, nemělo by dojít k odtrhávání boxerů od sebe silou.


 

Článek 16 – Rozhodování v případě zranění

 16.1 Ringový rozhodčí je jedinou osobou oprávněnou ukončit zápas a rozhodnout, zda bylo případné zranění způsobeno v souladu s pravidly, nebo úmyslně , či nikoli.

16.2 Pokud je zranění způsobeno dovolenými údery a zraněný boxer není schopen v zápase pokračovat, bude prohlášen za poraženého a ringový rozhodčí ukončí zápas rozhodnutím TKO.


 

- 12 -

16.3 Jestliže je boxer zraněn vinou neúmyslného faulu, má rozhodčí plné právo nařídit stržení bodu nezraněnému boxerovi.

16.4 Jestliže dojde ke zranění způsobenému neúmyslným faulem ještě před zazvoněním oznamujícím konec čtvrtého kola a zraněný boxer není schopen pokračovat v zápase, rozhodčí přeruší zápas a oznámí nerozhodný výsledek z technických důvodů.

16.5 Jestliže ke zranění způsobenému neúmyslným faulem, nebo ke zranění z prvních čtyř kol, zhoršenému dovolenými údery, dojde až po odzvonění konce čtvrtého kola a rozhodčí přeruší zápas, pak ten z boxerů, který má více bodů, včetně kola, ve kterém došlo k přerušení zápasu, bude prohlášen za vítěze z technických důvodů. Kolo, ve kterém dojde k přerušení zápasu, bude normálně ohodnoceno včetně všech případných srážek bodů, i když jde o nekompletní kolo.

16.6 Pokud je zranění způsobeno úmyslným faulem a zraněný boxer není schopen pokračovat v zápase, prohrává faulující boxer diskvalifikací. Pokud je zraněný boxer schopen pokračovat, jsou faulujícímu boxerovi odečteny dva body.

16.7 Pokud musí být zápas později přerušen, protože se výše zmíněné zranění zhorší, potom „ technickým rozhodnutím“ vítězí zraněný boxer v případě, že získal více bodů. Získá li stejně, nebo méně bodů, než faulující soupeř, je výsledkem technická remíza.

16.8 Boxer, který byl zasažen pod pás, musí pokračovat v zápase po krátké přestávce , trvající maximálně 5 minut. V opačném případě prohrává technickým k.o..

16.9 Pokud je zápas přerušen z neočekávaného, či náhodného důvodu před koncem určeného počtu kol, bude za vítěze vyhlášen boxer, který má více bodů, za předpokladu, že byly odboxovány nejméně čtyři kola. Pokud dojde k přerušení před koncem čtvrtého kola, bude výsledkem technická remíza.


 


  

- 13 -

Článek 17 – Počítání – „knock down“

 17.1 Počet „knock down“ není omezen.  

17.2 Boxer který stojí, nemůže být kvalifikován „knock down“ a nemá být počítán.

17.3 Počítání nastává když:

17.3.1 boxer se po úderu dotýká podlahy ringu jinou části těla než chodidly;

17.3.2 libovolná část jeho těla se opírá o provazy ringu, a tím si pomáhá znovu se postavit na nohy; rozpaženýma rukama se drží provazů ve stoje

17.4 V případě „knock down“ začne rozhodčí nahlas počítat od jedné do osmi, jedno číslo za sekundu a takovým stylem, aby jej ležící boxer slyšel. Současně bude na prstech ukazovat probíhající odpočet vteřin. Odpočítávání provádí také časoměřič tak, aby jej rozhodčí mohl slyšet a vidět. Jakmile se vysloví odpočet „jedna“, měla uplynout jedna sekunda od chvíle, kdy byl boxer uznán „dole“.

17.5 Při počítání rozhodčí vykáže stojícího soupeře do neutrálního rohu a boxer tam musí zůstat do té doby, než mu rozhodčí povolí pokračovat v boxování. Jestliže ale tento boxer opustí neutrální roh dříve, než je mu dovoleno pokračovat v boxu, rozhodčí odpočítávání přeruší a dokud se boxer nevrátí do neutrálního rohu, v odpočítávání nepokračuje. Jestliže rozhodčí odpočítávání přeruší a posléze v něm znovu pokračuje podle výše uvedených zásad, pokračuje toutéž vteřinou, ve které odpočítávání přerušil

17.6 Pokud se počítaný boxer zvedne před odpočtem do osmi, ale není způsobilý pokračovat v dalším boji , ringový rozhodčí ukončí zápas rozhodnutím TKO „technický knock out“

17.7 Pokud rozhodčí dojde k závěru, že je boxer, který se má zvednout v „rizikovém stavu“, přeruší zápas, aniž dokončí počítání do osmi. V takovém případě bude zápas přerušen rozhodčím KO „knock out“

17.8. Přerušení zápasu rozhodčím z důvodů zranění není technickým k.o., nýbrž technickým rozhodnutím rozhodčího, RTD „referee technical decision

-14 -

17.9 Pokud boxer zůstává ležet, dopočítá ringový rozhodčí do desáté vteřiny včetně, tak aby slovo „out“ bezprostředně následovalo za slovem „ten“. a vyhlásí tak zápas za ukončený KO „knock out“.

17.10 Zvuk zvonu, ohlašující konec kola, nesmí přerušit odpočítávání ležícího boxera v žádném kole. Jestliže je připraven pokračovat v boxování a již zazněl zvon, musí se vrátit do svého rohu a minutový odpočinek se sníží o počet sekund, o které se kolo prodlužovalo.

17.11 Jestliže boxer náhodně vypadne ven z ringu, musí bez vnější pomoci, do deseti sekund znovu pokračovat v zápase, podle odpočítávání rozhodčího, jinak bude prohlášen „odpočítaným“ a zápas je ukončen rozhodnutím K.O.

17.12 jestliže boxer vypadne ven z ringu po úderu, či jiném zásahu soupeře, který byl v souladu s pravidly, , musí se dostat zpět mezi provazy bez vnější pomoci do dvaceti sekund. V opačném případě prohrává TKO.

17.13 Jestliže boxer odstoupí ze zápasu v průběhu přestávky mezi dvěma koly, bude v následujícím kole prohlášen poraženým z důvodu odstoupení ze zápasu, TKO.

17.14 Jestliže má jeden z boxerů jednoznačně navrch nad svým soupeřem, rozhodčí zápas přeruší a oznámí jako vítězství TKO.

17.15 Rozhodčí je oprávněn přerušit zápas ve kterémkoliv okamžiku.   


 

Článek 18 – Dvojité odpočítání

18.1 V případě souběžného odpočítání boxerů bude znít verdikt „nerozhodnuto“.


 

Článek 19 – Povolené údery a jednání

19.1 Povolený úder je takový úder, který je veden sevřenou pěstí a je proveden tou částí rukavice, která kryje klouby prstů. Takovýto úder by měl

- 15 -

dopadnout na libovolném místě přední nebo bočních částí hlavy nebo těla nad pasem (pasem se rozumí pomyslná čára mezi horní částí těla a dolní částí pod žebry).

19.2. O přestávce boxer sedí, nebo stojí ve svém rohu, čelem do středu ringu a v průběhu přestávky se neopírá nohama o provazy.


 

Článek 20 – Nepovolené údery a jednání

Boxer nesmí:

20.1.1 dávat rány pod pás;

20.1.2 předstírat, že byl zasažen ranou pod pás;

20.1.3 opřít se o protivníka, aby jej zatlačil dozadu;

20.1.4 rozevřenou rukavicí zatlačit protivníkovi hlavu dozadu a druhou rukavicí jej udeřit;

20.1.5 držet se rukavicí za provaz ringu;

20.1.6 schovávat se za svými rukavicemi a vyhýbat se tak boxování;

20.1.7 udeřit svého soupeře, který je na zemi;

20.1.8 držet svého soupeře či úmyslně prodlužovat klinč;

20.1.9 jednou rukou soupeře držet a druhou jej udeřit;

20.1.10 dávat rány ramenem, hlavou nebo za pomoci kolen;

20.1.11 dávat rány vnitřní či dolní částí ruky, zápěstím nebo loktem;

20.1.12 rozdávat rány nebo plácat rozevřenou rukavicí;

20.1.13 dávat rány z backhandu;

20.1.14 zatlačit soupeře do provazů;

20.1.15 úmyslně dávat soupeři rány nízko;

20.1.16 využívat rány z otočky (pivot), např. vymrštit paži a pěst během otáčení;

20.1.17 ohýbat se hlavou pod pás soupeře, nebo předklánět hlavu před palce svých nohou;

20.1.18 mluvit během zápasu;

20.1.19 urážet soupeře, užívat nadávky, vulgarismy , nebo se jinak nepřípustně vyjadřovat;


 


 


 

Článek 21 – Varování – Diskvalifikace

21.1 Boxeři musí vždy uposlechnout příkazů rozhodčího.

21.2 V průběhu kola může rozhodčí k boxerům směrovat své připomínky, aniž by to znamenalo, že se dopustili chyby, která vyžaduje veřejné varování. Záleží na rozhodčím, kdy boxerovi udělí veřejné varování a kdy jej diskvalifikuje.

21.3 Diskvalifikovaný boxer, bez ohledu na příčinu diskvalifikace, může přijít o část nebo o celou svoji odměnu podle uvážení dohlížitele. V takovém případě je dohlížitel oprávněn vyinkasovat zrušenou odměnu a předat ji do kompetence radě ČUBP. Po posouzení zpráv od rozhodčího, dohlížitele a jakéhokoliv přítomného člena Rady ČUBP, rozhodne Rada ČUBP o využití zrušené odměny takovým způsobem, jakým uzná za vhodné.


 

Článek 22 Lékařská ustanovení

 22.1 Je přísně zakázáno používat jakékoliv preparáty či jiné látky zakázané ČUBP. Seznam zakázaných látek bude vždy odpovídat seznamu zakázaných látek, který vytvořil Mezinárodní olympijský výbor. Jediným povoleným   

stimulantem je studená voda. Pokud je použita nebo dodána boxerovi jakákoliv jiná látka než bílá vazelína, bude boxer diskvalifikován.

22.2 Všechny lékařské zprávy boxerů, musí být předány ČUBP minimálně v den vážení a musí být zkontrolovány dohlížitelem.

22.3 Dopingová zkouška je povinná v rámci každého zápasu o titul organizovaný ČUBP. Dopingová zkouška se uskuteční ihned po skončení zápasu. Borce na místo odběru provází jeho trenér, nebo jiná, jim zvolená osoba. Dopingovou zkoušku hradí pořadatel zápasu.

22.4 Povinný odpočinek. Každému boxerovi poraženému tím, že byl odpočítán po úderu do hlavy, nebude povoleno boxovat po dobu 30 dnů a poté v případě nutnosti se bude muset podrobit lékařské prohlídce.

22.5 Odebrání licence. Jestliže na základě názoru lékařského zmocněnce nebo odpovědných funkcionářů vykazuje boxer v průběhu zápasu projevy akutního otřesu mozku, bude mu odebrána licence i v případě, že lékařská prohlídka neprokáže žádné známky traumatického mozkového onemocnění.

22.6 Nařízení pro rozhodčí:

22.6.1 rozhodčí musí každý rok podstoupit lékařskou prohlídku. Zrakový standard požadovaný po rozhodčích je 24/20 pro každé oko bez brýlí..

22.6.2 rozhodčí musí vyhovět všem lékařským nařízením Rady ČUBP.   

 

Článek 23 – Stížnosti

23.1 Pokud má boxer, sekundant, nebo promotér jakékoliv návrhy a doporučení týkající se zápasu, měly by být písemně doručeny Radě ČUBP ve lhůtě do 7 dnů po skončení zápasu. Součástí podání stížnosti-protestu proti výsledku zápasu, je poplatek 2000,-Kč.


 

Článek 24 - Oprávnění

24.1. Jediným orgánem, který je oprávněn tvořit, měnit, aktualizovat a vykládat tato pravidla je Rada ČUBP.


 

20 dubna 2013

 

Prezident ČUBP: Lukáš Konečný